TINE har i mange år vært en godt kjent og attraktiv samarbeidspartner innen idrett, mat og frivillighet.

TINE inngikk allerede på tidlig 80-tallet et samarbeid med skijentene for å få fram de mange ernæringsaspektene ved melk. Da TINE fikk sitt navn i 2002 var de ulike sponsoratene viktig for å bygge et sterkt og godt merkenavn i «TINE».

Samarbeidsavtalen med Norges Friidrettsforbund ble inngått på tidlig 90-tallet og er like relevant den dag i dag. Sammen har vi utviklet TINEstafetten til å bli den største massemønstring for barn og er i dag verdens største stafett. Over 100.000 barn over hele landet løper stafetten den samme dagen i mai. Ja til og med i Qatar og Spania løper norske skolebarn TINEstafetten.

Sponsing har blitt et viktig konkurransemiddel i merkevarebygging- og posisjoneringsarbeidet for mange bedrifter. Sponsing er en kanal som gjør det mulig å bygge en kraftfull relasjon mellom forbruker og TINE. Vi kan oppnå en hjertefaktor på en annen måte her enn gjennom andre kanaler.

Samarbeidet mellom blant annet idrett og næringslivet er spesielt viktig for idretten. Gjennom samarbeidet med Norges Fotballforbund har TINE Fotballskole utviklet seg til å bli et landsomfattende arrangement. TINE Fotballskole er et aktivitetstilbud i sommerferien som bidrar til rekruttering til idretten og skaper sosial tilhørighet. Dette er for mange barn en viktig møteplass med mye lek og moro, men samtidig en aktivitet der vi kan bidra til å etablere gode vaner rundt et sunt og variert kosthold i tidlig alder. Siden oppstarten har nesten 800.000 barn deltatt på fotballskolen.

En stor utfordring
Overvekt og fedme er et betydelig problem i vårt samfunn. De menneskelige og samfunnsmessige belastningene er sterkt økende. Som stor matprodusent skal TINE bidra til et sunt, variert og balansert kosthold i den norske befolkningen. Vi skal blant annet jobbe aktiv med å heve befolkningens kunnskap om hvordan kombinasjonen av fysisk aktivitet og sunt kosthold bidrar til god helse. Gjennom våre sponsorater ønsker vi å bidra til at flere barn og unge lager mat, spiser sunnere og beveger seg mer. Kort fortalt, TINE gir deg oppskriften på en god start.

Hvorfor?
Som virkemiddel kan sponsing påvirke bedriftens omdømme og markedssituasjon på ulike måter, og effektene er blant annet.

• Merkevareverdi. Sponsing skal bidra til å endre merkevareoppfatningen og bedre omdømmet. TINEstafetten og TINE Fotballskole er eksempler på sponsorater som bidrar betydelig til TINEs omdømme, både på grunn av arrangementene i seg selv, men også i stor grad takket være betydelig oppmerksomhet i lokale og regionale aviser samt i sosiale medier. TINEs sponsorater ga en annonseverdi på 44 millioner kroner i 2014.

• Relasjoner. Samarbeidsavtalene skal bidra til å bygge forståelse, knytte bånd og øke lojaliteten til viktige relasjoner og interessenter. På årets TINEstafett har vil kulturministeren være ambassadør for kampanjen vår «60 minutter aktivitet» og Fabian Stang vil ta startskuddet på Bislett stadion hvor 5000 barn skal løpe.

• Ansattes engasjement. Samarbeidsavtalene bidrar til å bygge intern stolthet, skape engasjement og bekrefte valg av eksisterende arbeidsplass hos eksisterende ansatte og tiltrekke seg nye, dyktige arbeidstakere. Sponsoravtaler gir gode muligheter for å motivere og øke den interne stoltheten.

Les mer 

 

 

Til Topps med Røde Kors

Tradisjonen tro gikk TINE også i år til topps med Røde Kors. Til Topps er et arrangement der det flerkulturelle og frivillige Norge møtes for å gå sammen på fjelltur. Enten det er for å nå Norges høyeste punkt, Galdhøpiggen, eller på en tur i området rundt Lom.

Gjennom Til Topps etableres lokale turgrupper som går sammen regelmessig fram mot selve arrangementet. Turgruppene danner grunnlaget for en rekke aktiviteter både i forkant av selve arrangementet, underveis, og i etterkant. Den enkelte deltaker opplever mestring, både i form av å bli kjent med norsk natur og ved å bli i bedre form. Her når man sine mål og får nye vennskap. Til Topps bidrar til bedre folkehelsa gjennom fysisk aktivitet, følelse av mestring og deltakelse i fellesskap.

Røde Kors arrangerer Til Topps i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den Norske Turistforening (DNT). TINE støtter arrangementet med økonomiske midler og produkter.

Til Topps ble i 2014 arrangert for sjuende gang. Her var det 1345 påmeldte, i 59 grupper fra 40 kommuner. 816 av deltakerne kom med en av 26 Røde Kors-grupper. Til sammen har over 6000 mennesker, med utgangspunkt i 70 forskjellige land vært med til toppen av Norge tidligere år.

TINE har siden 2003 vært en viktig samarbeidspartner for Røde Kors. Samarbeidet kalles «Overskudd til å hjelpe» og skal inspirere TINEs eiere og ansatte til å strekke ut en hånd og engasjere seg i frivillig humanitært arbeid. I Norge er samarbeidet konsentrert rundt Røde Kors Hjelpekorps samt Røde Kors-aktiviteter som setter søkelyset på kosthold og fysisk aktivitet hos ulike deler av befolkningen.