Bærekraftig verdiskaping

En bærekraftig utvikling er avgjørende, både for TINE og i samfunnet for øvrig. TINEs mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til vårt miljømessige og sosiale ansvar.

Tydelig retning for redusert utslipp

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye.

«Hjørnesteiner»

TINE investerer tung i Gudbrandsdalen. Meieriene på Frya og Tretten utvides, og det investeres nærmere 450 millioner kroner i anleggene.

Bidrar til bedre folkehelse

For høyt inntak av salt, sukker og mettet fett er utpekt å være de største truslene mot folkehelsen, både globalt og i Norge.

TINEs viktigste ressurs

I 2014 ble TINE kåret til årets omdømmevinner og Norges best likte selskap. Sammen skal vi skape de beste produktene som forbrukerne ønsker.

Trygg mat for god kvalitet

Langsiktig og målbevisst arbeid for å sikre god dyrehelse og god hygiene i hele verdikjeden gjør norske meieriprodukter til noe av det tryggeste man kan spise.

GRI-Rapportering

TINEs rapport om samfunnsansvar er basert på Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer. Dette er den mest utbredte og ledende standarden for slik rapportering