8) Samdriftsutvikling i TINE
RegionAntall medlemmer i samdrift i 201620162015
Øst580191210
Sør-Vest813277300
Midt951318334
Nord1876766
Sum2 531853910

*Klasseavregning frie fettsyrer innført fra 1.1.2012. Oppsplitting elite og 1. klasse fra 1.7.2014

9) Pris til medlemmene
Kroner per liter20162015
Gjennomsnittlig utbetalingspris til produsentene5,035,02
Etterbetaling0,660,59
Melkepris5,695,61