10) Indikasjon over melkeanvendelsen
Tall i mill. liter20162015
Innland
Flytende produkter453,2454,9
Ferske oster40,138,4
Hvitost/mysost543,6554,4
Geitemelksprodukter18,320,5
Flytende til industriproduksjon30,631,2
Pulver41,760,3
Sum innland1 127,51 159,7
Eksport
Hvitost og mysost106,2102,3
Sum melkeanvendelse1 233,71 262,0
11) Produksjon av faste produkter
Tall i tonn20162015
Hvitost63 72863 884
Brunost/prim10 07810 209
Smelteost1 1311 010
Smør12 78312 555
Sum87 72087 658
12) Produksjon av flytende produkter
Tall i 1000 liter20162015
TINE Melk376 678381 918
Yoghurt46 00346 660
TINE Fløte28 35728 854
TINE Rømme15 81216 006
Juice, fruktdrikker og vann50 90552 923
Desserter og iskrem37 91136 588
Sum555 666562 949
13) Anleggsstruktur
Type anlegg20162015
Meierier3131
Sentrallagre22
Distribusjonsterminaler22
Sum3535