6) Utvikling av kvalitet på leverandørmelken- kumelk
KUMELK20162015
Elitemelk (%) av leveranser93,4793,65
Elitemelk (%) av volum94,8194,95
Bakterier (% av leveranser)
Elite99,0898,96
1. klasse0,770,87
2. klasse0,130,16
3. klasse0,020,01
Frie Fettsyrer (% av leveranser)
Elite99,0199,01
1. klasse0,590,55
2. klasse0,340,33
3. klasse0,070,11
Unormal melk (ant. leveranser)235189
Celletall (% av leveranser)
Elite95,5895,87
1. klasse3,633,39
2. klasse0,540,51
3. klasse0,250,23
Uveid artimetisk middel146145
Kjemisk innhold (% i melka)
Protein3,423,43
Fett4,274,24
Laktose4,744,72
Sum kjemisk innhold12,4312,39
Anaerobe sporer- (% av leveranser)
Elitemelk99,9399,80
1. klasse0,030,11
2. klasse0,020,05
3.klasse0,020,04
Aerobe sporer ( % av leveranser)
Elitemelk100,00100,00
1. klasse00
2. klasse00
3.klasse00
Frysepunkt (grader celcius)-0,528-0,529
Antall stopp
Bakterier2210
Celletall15879
Frie fettsyrer1831
Sporer811
Unormal melk/lukt/smak37
Frysepunkt12
Sum antall stopp210140
7) Utvikling av kvalitet på leverandørmelken- geitemelk
GEITEMELK20162015
Elitemelk (%) av leveranser86,1687,48
Elitemelk (%) av volum87,5289,23
Bakterier (% av leveranser)
Elite97,2196,42
1. klasse1,932,68
2. klasse0,600,60
3. klasse0,260,30
Frie Fettsyrer (% av leveranser)*
Elite98,9699,25
1.klasse0,710,48
2.klasse0,190,11
3.klasse0,150,15
Frie fettsyrer med pristillegg (<1,0)98,2798,21
Frie fettsyrer utenpristillegg (>1,0)1,731,79
Celletall (% av leveranser)
Elite89,2591,05
1. klasse7,555,26
2. klasse3,012,53
3. klasse0,191,16
Uveid aritmetisk middel1 1111 033
Kjemisk innhold (% i melka)
Protein3,213,21
Fett4,244,18
Laktose4,524,50
Sum kjemisk innhold11,9711,89
Frysepunkt (grader celcius)-0,562-0,564
Antall stopp
Bakterier512
Celletall07
Lukt/smak33
Sum antall stopp822