Samfunnsansvar og miljø (nøkkeltall)
20162015201420132012Endring (2015 - 2016)
HMS og ansatte:
Antall ansatte, TINE Gruppa5 4185 3625 4635 6005 485
Sykefravær, TINE Gruppa5,9 %6,2 %6,2 %6,2 %6,4 %
H-verdi TINE Gruppa7,58,113,29,99,6
Kvinneandel, TINE Gruppa37 %36 %36 %36 %36 %
Kvinneandel i ledende stillinger, TINE Gruppa35 %35 %35 %35 %33 %
Miljø (TINE SA)
Brutto energiforbruk (GWh)5315315435655310,0 %
Driftsinntekter ift. Brutto energiforbruk (MNOK/GWh)34,734,332,630,130,91,1 %
Utslipp CO2-ekv totalt (tonn) (1)75 89087 29190 60696 68790 773-13,1 %
Utslipp CO2-ekv fra meieri (tonn) (1)22 75927 29127 32333 21231 039-16,6 %
Utslipp CO2-ekv fra transport (tonn) (1)48 47354 98858 13958 25955 100-11,8 %
Utslipp CO2-ekv totalt ift. EBITDA (tonn/MNOK)44,058,575,3115,7115,0-24,8 %
Emballasjeforbruk (tonn)28 45528 68428 73028 83429 433-0,8 %
Emballasjeforbruk ift driftsinntekter (tonn/MNOK) (2)2,242,212,472,532,601,4 %
Transport (km / 1000 liter råstoff)38373938362,7 %
Svinn konsummelkanlegg (årlig endring i %-poeng)-0,45-0,16-0,38-0,100,25na
Kildesortert avfall (prosent av totalt mengde)89 %87 %85 %86 %74 %2,3 %
Ernæring (TINE SA)
Antall nøkkelhullprodukter1312131819na
Deltakere på TINEstafetten (antall)106 020104 000103 600101 80097 6900,4 %
Trygg mat (TINE SA)
Sykdomsfremkallende bakterier, antall negative prøver4 4352 8304 0113 7993 381
Sykdomsfremkallende bakterier, antall positive prøver*21340
Antall tilbakekallinger22210
Klimagassutslipp - scope 1,2 og 3 (TINE SA)
Utslipp CO2-ekv totalt (tonn), markedsbasert elektrisitet234 684237 444250 052-5,0 %
Utslipp CO2-ekv totalt (tonn), stedsbasert elektrisitet83 27992 31297 988-5,8 %

*) 2014: To av prøvene er fra upasteurisert melk tatt før melka gikk inn i produksjonen. En av prøvene er knyttet til et produkt som ikke var på markedet. Bakterien ble ikke funnet ved nye prøveuttak