Regnskap med noter for 2014 samt utvalgte nøkkeltall