Hovedkontor

TINE SA

Lakkegt. 23
0187 Oslo
Postboks 25, 0051 Oslo
www.tine.no
Sentralbord: 03080
firmapost@tine.no

Tillitsvalgte

ÅRSMØTET

Årsmøtet består av 110 eiervalgte utsendinger. Utsendingene fordeles mellom regionene slik at det blir et likt forhold mellom antall medlemmer og antall utsendinger i alle regionene basert på antall medlemmer i hver region året før årsmeldingsåret. I tillegg kommer konsernstyrets og Rådets medlemmer.

Rådet

Rådet består av 38 medlemmer.
Årsmøtet velger 21 medlemmer og
de ansatte velger 17 medlemmer.

Ordfører

Jarle Bogen

Varaordfører

Elisabeth Irgens Hokstad

Øvrige eiervalgte medlemmer

Elisabeth Holand
Odd-Magne Stormo
Tormod Nilsen
Bjarne Leonhardsen
Inger Lise Ingdal
Marit Haugen
Kennet Høyning
Birgit Oline Kjerstad
Lars Istad
Helge Arne Espeland
Johannes Fattnes
Christian Aasland
Gunn Elise Helle
Aslak Snarteland
Arna Høyland
Rolf Øyvind Thune
Gudmund Tronsmoen
Ellen Anne Bergseng
Even Solhaug

Ansattvalgte medlemmer

Alf Einar Graven
Hege Anita Nygård
Kristine Hagen
Svein Førde
Hilde Fismen
Jeffrey Thomas
Roger Karlsen
Trond Einar Pettersen
Dag Rune Herting
Lars Olav Iversen
Kåre Pedersen
Jan Gaute Krokstadmo
Egil Torland
Kjell Inge Robberstad
Anne Beth Halvorsen
Kurt Haukeland
Morten Kristiansen

KONTROLLKOMITÉEN

Leder

Helge Sommerseth

Nestleder

Per Amb

Medlem

Randi Bjørås

KONSERNSTYRET

Styret består av 14 medlemmer. Årsmøtet velger ti medlemmer. Leder og nestleder velges hvert år i særskilt valg. De ansatte velger fire medlemmer i særskilt valg.

Leder

Trond Reierstad

Nestleder

Nina Kolltveit Sæter 

Øvrige eiervalgte medlemmer

Turid Næss
Anders Johansen
Nils Asle Dolmseth
Lars Woie
Askild Eggebø
Helga Thorvik Ulven
Cecilie Bjørlo
Norvald Dalsbø

Ansattvalgte medlemmer

Tor Arne Johansen
Svein Førde
Elin Aarvik
Steinar Koen

Varamedlemmer valgt av Årsmøtet

1. varamedlem: Rolf Øyvind Thune
2. varamedlem: Christian Aarsland
3. varamedlem: Birgit Oline Kjerstad

Varamedlemmer til ansattvalgte medlemmer:

1. varamedlem: Ottar Råd
2. varamedlem: Dag Rune Herting
3. varamedlem: Wenche Digervold
4. varamedlem: Kåre Pedersen

SENTRAL VALGKOMITÉ

Valgkomiteen har åtte medlemmer valgt av Årsmøtet:

Leder

Jon Husdal

Nestleder

Nina Engelbrektson

Øvrige medlemmer

Steinar Grimsrud
Sigfrid Nilssen
Kjell Helland
Mari-Ann Hoff
Anne-Lise Kindingstad
Rune Myklebust

REVISJON

Revisjon utføres av Deloitte AS og velges av Årsmøtet.

HELEIDE DATTERSELSKAP

DIPLOM-IS AS

Postboks 23, 1483 Skytta
Telefon 02001
Besøksadresse:
Brennaveien 10
1481 Hagan
Adm. direktør
Rita Kristin Broch
rita.kristin.broch@diplom-is.no
www.diplom-is.no

OsteCompagniet as

Postboks 113 Kalbakken
0902 Oslo
Besøksadresse:
Bedriftsveien 7
Telefon 03080
Daglig leder
Rune B. Jenssen
rune.jenssen@tine.no
www.ostecompagniet.no

Wernersson ost AB

Industrivägen 5,
523 90 Ulricehamn, Sverige
Telefon +46 321 261 50
VD
Magnus Ekstrand
magnus.ekstrand@wernerssonost.se
www.wernerssonost.se

NORSELAND INC. (US)

1260 East Main Street,
Stamford, CT 06902 USA
Telefon +1 203 324 5620
President and CEO
John J. Sullivan
jsullivan@norseland.com
www.norseland.com

NORSELAND LTD. (UK)

Somerton Road, Ilchester,
Somerset BA22 8JU, England
Telefon +44 (0) 1935 842800
CEO
Nigel Meadows
nigel.meadows@tine.no
www.norseland.co.uk

Deleide datterselskap

FJORDLAND AS

Brynsengveien 10
0667 Oslo
Telefon 22 97 49 00
Adm. direktør
André Gobel
andre.gobel@fjordland.no
www.fjordland.no