TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av 12.092 melkebønder organisert i samvirke.

Vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel.

TINE har gjennom sin mer enn 130 års historie bygget virksomheten på grundighet både når det gjelder matfaglig og produksjonsfaglig kompetanse.

TINE har mer enn 1300 varelinjer i sin portefølje som produseres på 31 meierier spredt over hele landet. Videre har TINE to sentrallagre og to terminaler i tillegg til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som Diplom-Is AS, Fjordland AS, Wernersson Ost AB i Sverige, Norseland Inc. i USA og Norseland Ltd. i UK.

Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet er i USA, Sverige, Danmark og Storbritannia. TINE har produksjonsavtaler med meierier i noen av disse landene. Jarlsberg® er i dag TINEs største eksportartikkel. I 2014 eksporterte vi 10.487 tonn som tilsvarer omkring 60 prosent av all Jarlsberg som produseres i Norge. Av andre produkter som TINE eksporterer, kan nevnes TINE Gudbrandsdalsost og Snøfrisk.

TINE Gruppa har 5463 ansatte og driftsinntekter på 21,5 milliarder kroner i 2014.

 

TINE Gruppa

TINE Gruppa

TINEs tredelte rolle

TINE har tre roller som skal ivaretas: som markeds­regulator på oppdrag fra myndig­hetene, som kommersiell merkevare­leverandør og som medlemsorganisasjon for eierne.

Kommersiell merkevareleverandør
Med driftsinntekter i overkant av 21 milliarder kroner i året er TINE en av Norges største næringsmiddel­aktører. TINE lever av forbrukernes tillit ved å levere merkevarer som innfrir forventningene­.

Samvirkeorganisasjon
TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkemessig basis. TINE arbeider for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon for å ivareta eiernes øvrige interesser.

Markedsregulator
Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melke­produsenter i Norge. På den måten er alle melke­produsentene sikret å få levert den melken­ de produserer til fastsatt pris (målprisen). TINE har også plikt til å forsyne andre industri­aktører med råvaren­ melk.

TINEs Tredelte Rolle

 Markedsregulering

Markedsregulering handler enkelt forklart om at TINE Råvare er ilagt et ansvar fra myndighetene for å sikre at det er nok melk i Norge, det vil si nok melkeråvare. Dette nivået fastsettes i forhandlinger mellom norske myndigheter og faglagene i landbruket.

Ordningen selvfinansieres av norske melkebønder, hvor TINE skal sikre bøndene avsetning og priser i tråd med jordbruksavtalen og stabil forsyning av varer i alle markeder til tilnærmet lik pris.

Markedsregulator har også forsyningsplikt for å sikre alle meieriselskaper nødvendig tilgang på råvarer. Markedsregulator plikter også å motta melk fra alle produsenter over hele landet.

 

dette-er-tine03.png